СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО В ХАНОЙ

                    ПОСОЛСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ХАНОЙ
                    ПОСЛАНИК

                                                                                         Ханой, 26 септември, 2016 г.

УВАЖАЕМИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,

     На 6-ти ноември 2016 г. ще се проведат избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум със слeдните въпроси:
„Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“;
„Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“;
„Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“.
В Посолството на Република България в Ханой ще бъде образувана избирателна секция за желаещите да упражнят право на глас български граждани от региона на гр. Ханой и във Виетнам.
Всеки български гражданин, живеещ извън страната, който има избирателно право и желае да гласува в изборите за президенти вицепрезидент и/или в националния референдум, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (до 11 октомври 2016 г.)
чрез:
1. писмено заявление по образец достъпен на електронен адрес:
               https://www.cik.bg/bg/pvr2016/documents
(Приложение No 21-ПВР/НР от изборните книжа)
2. електронно заявление чрез интернет страницата на ЦИК на адрес:
             https://www.cik.bg/bg/pvr2016/foreign/submit
Писменото заявление следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или чрез писмо, изпратено по пощата или чрез куриерска услуга до Посолството на Република България в Ханой.
В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Не се приемат сканирани писмени заявления, изпратени по електронна поща. В заявлението избирателят вписва на български език имената си по паспорт/лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува, и настоящия си адрес (адрес на пребиваване) в съответната държава.
Приемът на заявления от български граждани за гласуване в секция извън страната вече е започнал.
Избирателни секции извън страната ще се образуват в дипломатическо или консулско представителство, както и с решение на ЦИК (по предложение на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства), извън дипломатическите или консулските представителства, въз основа на не по-малко от 60 избиратели, подали заявление за гласуване.
ЦИК назначава секционни избирателни комисии (СИК) за всяка Избирателна секция извън страната не по-късно от 12 дни преди изборния ден (до 24.10.2016 г.).
СИК извън страната се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. Броят на членовете на Секционната Избирателна Комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е до 7 членове, но не по-малко от 5. Съставите на СИК се определят с решения на ЦИК.
Изборният ден започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч. местно време.
Информация за организирането и провеждането на изборите зад граница се публикува на интернет страницата на МВнР на адрес: http://www.mfa.bg/bg/pages/160/index.html
и на интернет страницата на ЦИК на адрес: https://www.cik.bg/bg/pvr2016/foreign
Във връзка с подготовката на изборите, се обръщам към Вас с молба за съдействие по следните въпроси:
1. Разпространение на настоящата информация с всички подходящи комуникационни средства до всички български граждани, с които имате контакт;
2. Предлагане на членове и резервни членове на секционната избирателна комисия в гр. Ханой;
Със запитвания и уточняващи въпроси моля да се обръщате към Посолството на познатите ви: ел. поща embassy.hanoi@mfa.org или на тел. 04/384 52908.

С почитание,

Посланик Евгени Стойчев

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>