Monthly Archives: May 2017

KỶ NIỆM NGÀY VĂN HÓA – CHỮ VIẾT XLAVƠ

Ngày 24/5/2017, Lễ kỷ niệm Ngày Văn hóa – Chữ viết Xlavơ đã được tổ chức trọng thể tại Nhà Hữu nghị Thành phố Hồ Chí MInh. Mặc dù cơn mưa rất to bắt đầu từ lúc 16 giờ và kéo dài hơn một tiếng rưỡi đã làm nhiều người không thể đến dự, nhưng […]

Read More

Ý NGHĨA NGÀY VĂN HÓA VÀ CHỮ VIẾT XLAVƠ

Ý NGHĨA NGÀY VĂN HÓA VÀ CHỮ VIẾT XLAVƠ: Ngày Văn hóa và chữ viết Xlavơ 24/5 là ngày các dân tộc Xlavơ tưởng niệm hai anh em Thánh Kiril và Metody – những người đã sáng lập ra bảng chữ cái Xlavơ đầu tiên vào thế kỷ IX. Trước đó, Kinh Thánh chỉ được […]

Read More