CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CỦA HỘI

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHO HỘI VIÊN DU LỊCH VÀ THAM DỰ LỄ HỘI HOA HỒNG:

Cả 3 chương trình đều dự kiến đi vào thời gian cuối tháng 5/2016

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐI BUNGARI:

Bun 1Bun 2Bun 3Bun 4

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐI BUN – THỔ:

Bun-Tho 1Bun-Tho 2Bun-Tho 3Bun-Tho 4Bun-Tho 5Bun-Tho 6

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐI NGA – BUN:

Nga-Bun 1Nga-Bun 2Nga-Bun 3Nga-Bun 4Nga-Bun 5Nga-Bun 6

Mời hội viên đăng ký với Tổng Thư ký Hội (chị Hoàng Thị Thanh Hà, Email:: thanhha18bis@yahoo.com.vn)

– Thời hạn đăng ký: 09/4/2016.

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>