Giới thiệu

NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – BUNGARI TP.HCM

Tên gọi:
– Tiếng việt: Hội Hữu nghị Việt Nam – Bungaria Thành Phố Hồ Chí Minh.
– Tiếng Anh:The Vietnam – Bulgaria Friendship Association in Ho Chi Minh City.
– Tiếng Bungari:Асоциация за виетнамско- българско приятелство в град Хошимин.

Giới thiệu về hội:
– Hội Hữu nghị Việt Nam – Bungari Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội, hoạt động ngoại giao nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh, là thành viên của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh.
– Hội được thành lập theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
– Hội hoạt động trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam, với sự quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ và theo Điều lệ được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.
– Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Tôn chỉ và mục đích của hội:
Tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng và mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với nhân dân Bungari.

Ban chấp hành hội:
Chủ tịch: Bà Hoàng Thái Lan.
Các phó chủ tịch:
1. Ông Vũ Hoàng Anh.
2. Bà Hoàng Thị Thanh Hà.
3. Ông Đỗ Hà Nam.
Các ủy viên ban chấp hành:
1.Ông Trần Văn Hưng
2.Ông Đào Trọng Khoa
3.Ông Lê Minh Hải
4.Bà Nguyễn Thị Hồng Hà
5.Bà Lê Diệu Lý
6.Ông Nguyễn Linh Năng
7.Ông Nguyễn Hữu Ninh
8.Ông Trang Phượng
9.Ông Lưu Đức Thắng
10.Ông Mai Thanh Tâm
11.Bà Phạm Thanh Thủy
Hội Viên:
Tất cả các công dân Việt Nam và các tổ chức đoàn thể sinh sống và hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh tán thành tôn chỉ, mục đích và Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội và hoàn thành thủ tục đăng ký hội viên thì được công nhận là hội viên của Hội hữu nghị Việt Nam- Bungari Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên lạc:
Trụ sở của Hội: 31 Lê Duẩn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84) – 08 – 38 298 149
Website: www.vietbunhcm.org
Email: info@vietbunhcm.org