Thông tin cơ bản về Hội

NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – BUNGARI

THÀNH PHỐ  HỒ CHÍ MINH

Tên gọi:
– Tiếng Việt: Hội Hữu nghị Việt Nam – Bungari Thành Phố Hồ Chí Minh.
– Tiếng Anh: The Vietnam – Bulgaria Friendship Association in Ho Chi Minh City.
– Tiếng Bungari: Асоциация за виетнамско- българско приятелство в град Хошимин.

Giới thiệu về Hội:
– Hội Hữu nghị Việt Nam – Bungari Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội, hoạt động ngoại giao nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh, là thành viên của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh.
– Hội được thành lập theo Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
– Hội hoạt động trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam, với sự quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ và theo Điều lệ được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.
– Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Tôn chỉ và mục đích của Hội:
Tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng và mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với nhân dân Bungari.

Ban Chấp hành Hội:

Ban Thường vụ:
1. Bà Hoàng Thái Lan (Chủ tịch)
2. Ông Vũ Hoàng Anh (Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra)
3. Bà Hoàng Thị Thanh Hà (Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký)
4. Ông Đỗ Hà Nam (Phó Chủ tịch)
5. Ông Trần Văn Hưng

Các Ủy viên Ban Chấp hành:
1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà
2. Ông Nguyễn Đức Hà
3. Ông Lê Minh Hải
4. Ông Đào Trọng Khoa
5. Bà Lê Diệu Lý
6. Ông Nguyễn Ling Năng
7. Ông Nguyễn Hữu Ninh
8. Ông Trang Phượng
9. Ông Mai Thanh Tâm
10. Ông Lưu Đức Thắng

Hội viên:
Tất cả các công dân Việt Nam và các tổ chức đoàn thể sinh sống và hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh tán thành tôn chỉ, mục đích và Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội và hoàn thành thủ tục đăng ký hội viên thì được công nhận là hội viên của Hội hữu nghị Việt Nam- Bungari Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên lạc:
Trụ sở của Hội: 31 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84) – 08 – 38 298 149
Website: www.vietbunhcm.org
Email: info@vietbunhcm.org

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – BUNGARI TP. HỒ CHÍ MINH

Họ và tên (Chữ in hoa): …………………………………………………………………….
Giới tính (Nam, nữ ):…………………………………………………………………………
Ngày sinh: ………………………….. Quê quán: ………………………………………….
Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………..
Nơi công tác:…………………………………………………………………………………
Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………Email: ……………………………………………
(SV/NCS/TTS/HTLĐ) đã từng sống, học tập, công tác tại Bungari giai đoạn từ:  ngày    tháng    năm     đến ngày   tháng   năm
Tại thành phố: ………………………………………………………………………………

TP. Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm
Người đăng ký:

Ghi chú: Hội viên muốn biết thêm thông tin xin liên hệ với chị Hoàng Thị Thanh Hà – Tổng Thư ký của Hội (ĐT:0903953395; Email: thanhha18bis@yahoo.com.vn)