HÃY TRI ÂN CÁC THẦY CÔ GIÁO BUNGARI!

NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM, HÃY TRI ÂN CÁC THẦY CÔ GIÁO BUNGARI!

Các bạn thân mến,
Tôi vừa nhận được một lá thư của một cô giáo người Bun tên là Venka Khristova Miteva gửi từ thành phố Pleven, Bungari. Cô Miteva có gửi kèm theo là một tập thơ nhỏ tựa đề: “Xin chào Việt Nam” mà cô đã viết bằng tình yêu thương vô hạn đối với các học trò Việt Nam của cô và đối với các bạn đã từng học tập tại Bungari. Cô cho biết rằng vợ chồng cô đã dạy tiếng Bun 4 năm ở trường Ngoại ngữ Thanh Xuân Hà Nội cho các bạn Việt Nam trước khi sang Bun học tập (từ 1978 đến 1982) và đã dạy tiếng Bun 5 năm ở trường Kachulka.
Cô Miteva có gửi 3 tấm hình cũ với hy vọng là học trò của cô sẽ nhận ra để liên lạc với cô.
photo-4photo-3photo-2photo-1

Nay cô đã tuổi cao sức yếu lắm rồi. Vậy ai quen biết và là học trò cũ của cô Miteva, xin hãy mau chóng liên lạc với Hội Hữu nghị Việt – Bun TP. HCM, chúng tôi sẽ làm cầu nối cho các bạn và cô Miteva trước khi quá muộn. Chắc chắn cô sẽ rất vui mừng khi biết tin về học trò của mình. (Số điện thoại hiện nay của cô là: 00359889393485).

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>