MỜI THAM DỰ LỄ HỘI NGÀY HỮU NGHỊ QUỐC TẾ (IFD 2015)

Hội Hữu nghị Việt Nam – Bungari TP. Hồ Chí Minh cập nhật thông tin về Lễ hội IFD 2015:
SƠ ĐỒ TỔNG THỂ MẶT BẰNG TỔ CHỨC LỄ HỘI:

So do tong the

So do khu vuc Am thuc

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI:

Chuong trinh

Đề nghị các nhóm tham gia tổ chức sự  kiện liên hệ với BTC để kiểm tra và nhận bàn giao mặt bằng.

Kính mời các anh chị, các bạn hội viên cùng gia đình và bạn bè tham gia sự kiện này. Đề nghị các Chi hội Trưởng thông báo cho toàn thể hội viên của chi hội mình được biết.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng
TM.BCH HỘI: Chủ tịch: Hoàng Thái Lan

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>