THĂM ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI SOFIA

ĐOÀN ĐẾN THĂM ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI SOFIA:

Tham Dai su quan

 

IMG_1215

 

IMG_1216

 

IMG_1217

Đoàn đã được Đại sứ Lê Đức Lưu đón tiếp ân cần, chân tình và nồng ấm.

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>