THƯ CỦA ĐẠI SỨ BUNGARI TẠI VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2017

Kính thưa các bạn đồng hương,
Ngày 26 tháng 03 năm 2017 Bungari sẽ tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội.
Chúng tôi mời gọi tất cả công dân Bungari đang sinh sống tại Việt Nam có quyền bầu cử, đăng ký tham gia, chậm nhất 25 ngày trước ngày bầu cử (đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2017), thông qua:
1. Đăng ký bằng văn bản: Phụ lục số 21-PVR/NR, có thể tải về từ trang Web:http://cik.bg/bg/ns2017/documents;
2. Đăng ký trực tuyến qua trang Web của Hội đồng bầu cử trung ương, địa chỉ: http://www.cik.bg/bg/ns2017/foreign/submit;
Phiếu đăng ký phải được ký và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh đến Đại sứ quán Cộng hòa Bungari tại Hà Nội.
Trong thư gửi có thể có nhiều hơn 1 Phiếu đăng ký, mỗi phiếu đăng ký chỉ điền tên một người. Không nhận phiếu đăng ký được scan và gửi qua hòm thư điện tử. Trong phiếu đăng ký, cử tri điền họ, tên theo hộ chiếu/thẻ căn cước, số định danh cá nhân và địa chỉ thường trú tại Cộng hòa Bungari bằng tiếng Bungari. Cử tri viết bằng tiếng Bungari hoặc chữ La tinh địa điểm ở nước ngoài nơi mình muốn bỏ phiếu, địa chỉ cư trú hiện nay tại Việt Nam.
Việc tiếp nhận phiếu đăng ký của các cử tri Bungari tại các điểm bỏ phiếu bên ngoài lãnh thổ Bungari đã được bắt đầu.
Địa điểm bỏ phiếu bên ngoài lãnh thổ Bungari được thành lập tại trụ sở các cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện lãnh sự hoặc theo quyết định của Hội đồng bầu cử trung ương theo đề nghị của Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện lãnh sự bên ngoài trụ sở các cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện lãnh sự, nếu số người đăng ký bỏ phiếu từ 60 trở lên.
Hội đồng bầu cử trung ương bổ nhiệm Hội đồng bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bên ngoài lãnh thổ Bungari 12 ngày trước ngày tổ chức bầu cử.
Hội đồng bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bên ngoài lãnh thổ Bungari bao gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch, thư ký và các thành viên. Số lượng người trong Hội đồng bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bên ngoài lãnh thổ Bungari bao gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch, thư ký và các thành viên là đến 7 người, nhưng không được dưới 5 người. Thành phần Hội đồng bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bên ngoài lãnh thổ Bungari sẽ do Hội đồng bầu cử trung ương quyết định.
Việc bỏ phiếu sẽ bắt đầu vào lúc 7.00 ngày 26 tháng 03 năm 2017 và kết thúc vào lúc 20.00 cùng ngày theo giờ địa phương.
Mọi thông tin về việc tổ chức bầu cử bên ngoài lãnh thổ Bungari được đăng tải trên trang Web của Bộ Ngoại giao: http://www.mfa.bg/bg/pages/160/index.html và trên trang Web của Hội đồng bầu cử trung ương: http://www.cik.bg/
Liên quan đến việc tổ chức bầu cử, tôi trân trọng đề nghị các bạn đồng hương hỗ trợ những vấn đề sau:
1. Bằng các biện pháp thích hợp thông báo những thông tin này đến tất cả các công dân Bungari mà các bạn biết;
2. Đề xuất thành viên chính thức và thành viên dự bị cho Hội đồng bầu cử tại Hà Nội.
Mọi câu hỏi và thông tin xin gửi về địa chỉ hòm thư điện tử của Đại sứ quán: Embassy.Hanoi@mfa.bg, hoặc số điện thoại 04 3845 2908.

Kính thư,

Đại sứ: Evgueni Stoytchev

 

 

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>