THƯ MỜI HỘI VIÊN

Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam – Bungari Thành phố Hồ Chí Minh kính gửi hội viên:

Giay moi 7-3

Đề nghị các Chi hội trưởng đăng ký số lượng hội viên tham dự cho Tổng Thư ký Hội trước ngày 4/3/2015.

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>