Category Archives: Trao đổi & chia sẻ

TIN BUỒN

BAN CHẤP HÀNH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – BUNGARI TP. HỒ CHÍ MINH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN: Anh NGÔ QUỐC TRUNG, sinh ngày 1/8/1953 – Ủy viên BCH Hội Hữu nghị Việt Nam – Bungari TP. Hồ Chí Minh, là cựu LHS Bungari khóa 70 – 76 đã từ trần lúc 7:30 […]

Read More